Subsidie mogelijkheden

Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf?

EIA/KIA

Sinds dit jaar is de ondergrens van de EIA-regeling verlaagd naar 15 kilowattpiek, in 2019 lag deze ondergrens nog op 25 kilowattpiek. Dit betekend dat de kleinere systemen ook in aanmerking komen voor deze regeling. De overheid ondersteunt bedrijven met deze fiscale regeling bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Men kan door middel van de EIA-regeling 45% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaal je als bedrijf minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Deze regeling is verlengd tot 2024.

SDE Subsidie

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie. De investering in zonnepanelen is voor grootverbruikers erg aantrekkelijk.
Met SDE+ is het mogelijk om gedurende 15 jaar subsidie te ontvangen per geproduceerd kWh. De regeling is bedoeld voor grootverbruikers, oftewel een netaansluiting die groter is dan 3x80 ampère en installaties met een vermogen van meer dan 15 kWp. Dit zijn minimaal 60 zonnepanelen.
De subsidie is gefaseerd opengesteld in zowel maart als september. Er zijn 3 fasen in beide maanden. Hoe later u in de betreffende maand aanvraagt, hoe meer u krijgt, maar hoe kleiner de kans dat er nog subsidie beschikbaar is.